Nyheder i udpluk


Følg med i ulvens færden udvikling i udland og indland,

se mere her ...

Ulvefakta.dk

Ulven er et af de største rovdyr


Den Euroasiatiske gråulv er udbredt i Nordeuropa, Rusland og Nordamerika og er den største ulverace i verden. Væsentligt større end både den italienske og spanske ulverace.


Se også nyheder i udpluk om ulven i Skandinavien og verden.


Ulvejagt?
Åbnes der op for jagt om 5 år?
Se mere her ...<< Se mere om gråulven her >>

Det spiser ulven

Gråulvens spisevaner efter habitat


En gråulv spiser ca. 5 kg kød dagligt og skal det omsættes til rådyr, så er det formentligt 120 rådyr årligt eller lidt under 25% af bestanden, når vi har nået 200 ulve i Danmark om 5 år.


Med 200 ulve øges risikoen for tamdyr og med basis i problemerne med får i vestjylland idag, og så bliver problemet blot større fremover og det er et stort problem, både for landmændene og vores husdyr iøvrigt.<< Se mere - gråulvens spisevaner >>

Er ulven farlig?

Ulven er et stort rovdyr


Det er vigtigt, at vi alle forstår, at gråulven er et 60 kg stort rovdyr, i Danmark, og det kræver påpasselighed fra os alle. Vi skal undgå ulykker fremover, især i takt med det stigende antal ulve. Forventningen er op i mod 200 ulve i 2028.


Men det er også et faktum, at hidtil er ganske få mennesker dræbt af gråulve de seneste 25 år og ingen i Danmark. Men ulven er stor og som rovdyr skal vi passe på. Det er ikke et kæledyr.


<< Se mere om ulvens farlighed >>


Ulven i Danmark

Ulvene i Danmark er indvandret fra Tyskland eller Polen og tilhører den Euroasiatiske ulvestamme, som de Svenske, Norske og Finske ulve. Det er den største ulverace, væsentligt større end de sydeuropæiske ulve.


Ulven er det næststørste rovdyr i Europa og er i stærk fremgang overalt i Europa.


I modsætning til det øvrige Skandinavien, har vi ikke store øde landområder, men tværtom en meget stor befolkningstæthed. Det er et problem med et så stort rovdyr. Men ulvedrab på mennesker er sjældent skal det nævnes.


Se også nyheder om ulven i Skandinavien.

Ulvefakta


Gråulvens størrelse:


En gråulv er overraskende stor og bliver typisk op til 60 kg (35-50 kg) i vægt og op til 160 cm fra snude til bagdel (105 - 160), halen ikke medtaget. Der er skudt ulve med en vægt op til 85-90 kg og det viser lidt om størrelsen af dette rovdyr. (kilde: www.vargfakta.se)


Gråulvens revir:


En gråulvefamilies revir i Sverige er 800 - 1000 km2, svarende til en firkant på 31 x 31km, men det er også set at de er større. Naturstyrrelsen oplyser et typisk areal på 250 - 300 km2 i Danmark og at det afhænder af fødevaregrundlaget.Hvor mange ulve er der i Danmark?


Der er konstateret kadavre og ekskrementer fra ulve i Jylland og der er med DNA konstateret flere ulve, som er gået over grænsen fra syd og slået sig ned flere steder i Jylland.


Der er forlydender om, at der også er begyndt at være etablerede ulvefamilier, men det er svært at få bekræftet entydigt for nuværende. En ulvefamilie har typisk 6-8 ulve i flokken.


Det er usikkert hvor mange ulve der er i Danmark, ihvertfald officielt, men bekræftede ulvefund er illustreret på dette kort. Det antages at der er omkring 10 ulve i Danmark, men det forventes at stige hurtigt pga. det store fødevaregrundlag.


Landmænd og andre kompenseres for tab af husdyr. Se tariffer.


Ulvens spor:


Ulvens forpoter: 9-11 cm.

Ulvens bagpoter: 8-10 cm.


Ulvens spor er typisk i lige linie, hvor hundens ofte er mere sik sak i sit forløb. Store hunde og ulvespor kan minde om hinanden, så det er nødvendigt at følge sporet over længere distance, for at være sikker på det er en ulv.


Ulven bruger ofte det energieffektive trav og det giver en skridtlængde på 120-160 cm og på hårdt underlag op til 200 cm. Ulven er tung og det giver dybe spor i blødt underlag, som sne og mudder.


Link til yderligere information: Ulvens spor


Hvor langt løber ulven omkring?


En ulv flytter sig typisk ikke over 20 km/dag, men det er heller ikke sjældent at den kan tilbagelægge 70-80 km på en dag og det sker i dens energieffektive trav og med de distancer, siger det sig selv, at ulven har behov for megen plads for ikke at være til gene for os mennesker.


Ulvens forplantning:


Hvalpene fødes i perioden april-juni måned. Hunulven er gravid i 60-65 dage og et kuld består typisk af 5-6 hvalpe. En ulv bliver kønsmoden efter 2 år.


Hvalpene forlader til dels ulvefamilien, når de bliver kønsmodne, men en del forbliver også hos ulvefamilien over yderligere 1 eller flere hvalpekuld og indgår som en naturlig del af ulvefamilien på denne vis og er med til at beskytte og jage med ulvefamilien.


Link til yderligere information: UlvefamilienUlv og hund - hybridproblem:

Ulv og hund kan parre sig og få afkom på dette grundlag. Det er et problem genetisk.


Det vil give en degenerering af vildulvens genmasse i takt med hybriders sameksistens med vildulvene og holder vi ikke ulvene afgrænset i øde isolerede områder, så vil genmassen blive ødelag. Ulven vil over tid blive ændret genmæssigt og dermed ikke "bevaret" som ulv.


For yderligere information herom, henvises til Dr. Val Geist artikel herom (pdf) (19/1 2015). Dr. Val Geist er nu pensioneret, og tidligere professor hos Canadian University og nu bosiddende i British Columbia. Hans viden er omfattende indenfor rovdyr og som professor indenfor Environmental Science, med fokus på vildtets biologi og samfundsmæssige betydning ved politiske valg indenfor vildpleje i Canada.Ulven som rovdyr i Danmark:


Ulven er et af vores største rovdyr historisk set og er særdeles god til at tilpasse sig.


Men den er i direkte konkurrence med os mennesker om pladsen og naturens vildt. Det er ikke uden grund, ulvene overalt i Europa blev jaget systematisk til udrydelse, grundet dens store indhug på vildtet, angreb på vores tamdyr, husdyr og os mennesker.


I Danmark blev den sidste ulv dræbt i 1813 ved Estvadgård lidt sydvest for Skive. Her 200 år senere, er ulven igen kommet til landet sydfra og vi danskere har lykkeligt glemt alt om udfordringerne omkring ulven.


 • Ulven æder en stor del af vildtet
 • Ulven angriber regelmæssigt tamdyr og husdyr (får, køer, heste, hunde m.m.)
 • Ulven er et stort rovdyr, og der er risiko for angreb på mennesker, omend det sker yderst sjældent


I Finland, Norge og Sverige døde mere end hundrede mennesker i 1800-tallet fra ulverangreb..Ulveproblemer i Skandinavien, historisk set:


Indtil ulven blev udryddet i Danmark og sydlige dele af Skandinavien, blev der regelmæssigt skambidt og tillige dræbt mennesker af ulve. Mørketallet omkring forfulgte og skambidte mennesker fra ulveangreb er ikke registreret systematisk og mørketallet må antages at være betragteligt, sammenlignet med registrerede drab. Registrerede ulvedrab er meget begrænset efter de store afskydninger overalt i Europa for 100-150 år siden. De omfattende ulveangreb med dødelig udgang er næsten alle tilbage i det 19. århundrede i hovedreglen, selvom der fortsat har været den del drab i bl.a. østeuropa i det 20. århundrede, f.eks. 10 børn i Polen i 1937.


Idag høres det ofte, at ulven ikke er farlig for mennesker og nogle borgere hævder endda at der ikke er dokumenterede ulvedrab på mennesker. Men det er ganske enkelt ikke sandt og der er utallige dokumentationer på ulvedrab, både historisk set og desværre også de seneste år. Det er rigtigt, at der har været under 10 drab seneste 50 år i Vesteuropa (Rusland ikke inkl.), men i samme periode har ulven på det nærmeste ikke været tilstede og derfor viser statistikken desværre ikke noget særligt her. I samme periode har der været talrige ulvedrab på mennesker i Asien og mellemøsten.


De seneste 10 år er der efter sigende kun sket et drab i vesteuropa og det var i en dyrepark i Sverige. Det til trods for, at disse ulve var opvokset sammen med dyrepasseren og det viser bare hvor lidt der skal til for at tricke ulvens "prey-instinkt". Hertil kommer en dreng i Rusland (2013) og 2 voksne i Nordamerika (2005/2010). Antallet i mellemøsten og Asien er dog betydeligt.Af over 100 ulvedrabte menneske i Skandinavien, så kan f.eks. nævnes 21 børn dræbt og spist af ulve i Åbo len i Finland i perioden 1880 - 1882. Efter sigende efter indførelsen af skat på hunde, hvorefter ulvene hurtigt kom tættere på menneskene og det gik så helt galt i Åbo len i årene 1880 - 1882. Det stoppede først, da ulvefamilien blev skudt efter en intensiv ulvejagt i 1882. (Kilde: ”Minnen från vargåren i Åbo län 1880-82″ af Uno Godenhjelm). Her udover har der været dokumenterede ulvedrab på 43 børn og unge i perioden 1831-1881 i Finland, fordelt på flere områder og ulve. Finland afskød systematisk ulvebestanden og det har reduceret problemet signifikant, men nu er ulven igen indvandret fra Rusland og bestanden er i stærk vækst disse år.


I Norge blev en 6-årig pige drabt i 1800 i Sørum. hertil kommer andre ikke entydigt dokumenterede hændelser.


I Sverige er der blevet registreret 12 ulvedrab og 19 skambidte børn og unge over en 3 måneders periode i 1821. Denne ulv var havde tidligere været tilfangetagen og dermed ikke som egentlig vildulv. Alle dræbte ofre var børn, på nær en 19-årig kvinde. 27/4 1821 blev ulven skudt og drabene ophørte. Hertil kommer 4 registrerede ulvedrab på børn i perioden 1727-1763.


Der kan stilles spørgsmål til hvor mange registreringer der er foretaget af ulveangreb, hvor ofret slap væk med eller uden skambid. Dette mørketal må i sagens natur antages at være signifikant.Ulveangreb i Europa, Nordamerika og Asien:


Norsk Institut for Naturforskning har undersøgt omfanget af dokumenterede ulveangreb på mennesker i vesteuropa over tid og har kun kunnet dokumentere meget få ulveangreb over de sidste 50 år (indtil 2002). Rapporten har i samme forbindelse også set på de store populationer af ulve i Østueropa, Rusland og Asien, hvor der er rigtig mange ulveangreb på mennesker med dødelig udgang. For Nordamerika har dokumenterede sager været begrænset for samme periode. seneste 20 år er 2 mennesker i Nordamerika dokumenteret dræbt af ulve, hvilket står i kontrast til de seneste 50 år.


I Asien og mellemøsten er der problemer med rabies og det har uden tvivl øget antallet af ulveangreb. Men igen er spørgsmålet hvor pålidelig dataindsamlingen er fra disse egne, især for ulveangreb blandt den fattige del af befolkningen, hvor et mørketal må forventes.


For Østeuropa er der flere dokumenterede drab, bl.a. i Polen i 1937 blev 10 børn drabt over en kortere periode af formentlig 2 ulve. Østlige Estland havde 136 drab i det 19. århundrede og hertil kommer ulvedrab med rebies på 86 stk, dvs. totalt over 200 drab. I Frankrig er der tidligere sket adskillige ulvedrab på mennesker, bl.a. over 100 dræbt i perioden 1764-1767 og baseret på én ulv og denne havde ikke rabies. (Norsk Institut for naturforskning, side 19, 2002)


Samlet set har der været et ganske stort antal ulveangreb med dødelig udgang i det 19. århundrede, hvorefter vi systematisk udryddede ulven i store dele af primært Vesteuropa.


Og ofrene fra ulveangreb er primært børn (90%) (Kilde: Rapporten fra Norsk Institut for naturforskning, side 37, afsnit 11.4)


Mere om ulven


www.vargfakta.se er der fakta om problemer med ulve i og udenfor Sverige. Siden opdateres ikke mere, men siden giver fortsat et godt indblik i nogle af problematikkerne med store rovdyr.


Angreb på husdyr i Danmark:

Udviklingen går hurtigt og vi ser en fordobling fra 2021 til 2022. Se mere her ...


Se mere om ulve i udlandet:

Sverige

Norge

Nyheder - udpluk


Oregon Wolf Education:

Ulven er fredet, men hvad med renerne, køerne, hestene og vores husdyr?

Se stærke billeder fra drab på rener i FinlandFish and Wildlife conservation, Washington, US. Nyheder fra Nordamerika omkring Ulve.Manglende dialog om ulven og afledte problemer skaber selvtægt i Finland og Sverige, og i dag er det blevet samme i Danmark. Det er tiltaget i omfang efter EU har fredet ulven og fjernet nærdemokratiet og Sverige har øget strafferammen til 4 års fængsel for afskydning af ulv uden tilladelse.

Kilde: DREr ulve farlige i Danmark?

Århus Universitet (2013) har undersøgt risikoen og under følgende forholdsregler anses risikoen for lille:


1: Begrænse antallet af ulve, så det altid er

let at finde føde - langt fra mennesker

2: Ulvene ikke fodres af mennesker

3: Ulve der viser tilvænning til menesker,

skal hurtigt fjernes.


Se den fulde rapport og resumé nedenfor:

Læs om rapporten.

Download pdf-rapporten.


Norge har i 2002 udarbejdet et digert værk om ulven og problemer herom op gennem tiden. Antallet af "dokumenterede" ulvedrab på mennesker i Skandinavien, Europa, Nordamerika, Rusland og mellemøsten/Asien er forsøgt indsamlet og dokumenteret. Mørketallet for både uregistrerede skambid og forfølgelse på mennesker må antages at være signifikant og fremgår ikke af rapporten. Læs om rapporten.


Alaska og Canada undersøgelse af ulveproblemer fra 2002, i historisk perspektiv. Download pdf-rapporten.

Starten på ulvefakta.dk

Under en orienteringstur i Pinsen kom vi til at tale om ulven, problemer med store rovdyr og ulve i Danmark, og så var der en midalderene orienteringsløber, der kom med udsagnet;


"Der har aldrig været angreb på mennesker".


Aldrig er jo et stort ord og det blev afsættet på ulvefakta.dk og endte med disse sider om ulven, historiske problemer og henvisninger til viden om ulven i udlandet.


Og i samme forbindelse var en tilsvarende hjemmeside, dog betydeligt mere professionel, i Sverige, kommet op at stå, faktisk med et meget mere alvorligt afsæt og herunder helt uforståelige reaktioner fra borgere i Sverige. Men læs selv ...


Vargfakta.se - Den svenske side om ulve og problemer:

Forfatteren bag vargfakta.se har selv denne beskrivelse af tilstanden år 2011 og fraværet af forståelse på de store problemer der er og har været med ulve i Sverige, men som byboerne aldrig støder på og slet ikke accepterer som problemer.


"På våren 2011 föddes idén om en omfattande databas om frilevande varg och människor. Upprinnelsen var vargangreppet i Riala där en kvinna promenerade med hund och barnvagn i ett skogsområde. Två vargar dyker upp och tar helt sonika hunden framför kvinnan. Angreppet i sig skapade stor uppståndelse men det var den efterföljande debatten och ”häxjakten” mot kvinnan som fick mig att reagera. I stora drag anklagades kvinnan för att ha gjort fel när hon beträdda vargens revir. Att det till alldeles nyligen var ett helt vanligt skogsområde räckte inte som argument. I princip räckte inga argument alls på den tiden. Media i stort och många tongivande människor var mer eller mindre förälskade i vargen. Och samtidigt blinda för dess skadeverkningar. .... Se hele artiklen på vargfakta.se

Ulve i Jylland


- Flere ulve i Jylland, se mere her.

- 2 ulve kørt ned, 2 steder, se mere her.

- Jagt på ulve, flere partier siger ja,

  se mere her.

- Hollandsk bonde angrebet af ulv,

  Se mere her.

- Tysk minister vil have jagt på ulve,

  Se mere her.

- Mere følger .....Ulvens mad

Ulvens føde er altovervejende kød.

For danske ulve vil det primært være rådyr, kronhjort og vildsvin samt småvildt. Hertil kommer tamdyr, som får, køer og heste. Tiden må vise i hvor stort et omfang det giver problemer for dansk landbrug.


I perioder med sparsom fødetilgang, kan rødder og bær også indgå som del af ulvens føde.

Det har i mange år været den generelle

opfattelse, at ulven ikke betragter os mennsker som føde, men den holdning er ved at ændre sig. I takt med ulvens øgede udbredelse og større nærhed til bebyggerede områder, kommer ulven tættere og tættere på os mennesker.


I 2010 blev en Canadisk jogger dræbt og spist af et ulvekobbel. Efterfølgende blev ofret obduceret og DNA prøver taget. 8 ulve i området blev efterfølgende skudt og heraf kunne 2 DNA prøver spores direkte til den dræbte kvindelige jogger. Ingen af de 8 ulve havde hundegalskab (rabies) og de 2 ulve med DNA sporing til den kvindelige jogger var i god fodderstand og havde ikke tegn på fødemangel.


Det er i sagens natur et stort problem, når ulv og menneske kommer så tæt på hinanden og ulven ikke bliver fastholdt i en sky adfærd.


Regelmæssigt jagt og fordrivelse giver ulven respekt for os mennesker, mens fredning og ingen indgriben og passivitet overfor aggressiv adfærd eller besøg på gårde og by giver problemer på sigt.


I Danmark har vi ikke jagt på ikke-sky ulve og det giver problemer i jyske landområder med ulve, som går helt tæt på huse, børn eller slet og ret blot slår får, heste og køer ihjel.


Hvorfor gør vi ikke som i Norge? Ulve der kommer tæt ind på bebyggelser afskydes og det giver helt enkelt den effekt, at ulven forbliver sky. Både Norge, Finland og Sverige har jagt på ulve hvert år.

Hvor meget spiser ulven?

Ulvens spisevaner er i sagens natur afhængig af tilgangen til byttedyr. Den kan spise op til 20 kg kød på et døgn. I Sverige er ulvens primære fødekilde elge, i Tyskland er det primært rådyr og kronhjort og det forventes at være samme i Danmark..


En ulv spiser i Sverige mellem 50 - 70 elge om året, heraf er størstedelen elgkalve, som er lettest at fange og dræbe for ulven. Elgkalvene

er især udsatte i sommerhalvåret, før de har vokset sig store. Om vinteren er fuldvoksne elge også del af fødegrundlaget for ulvene og viser hvor store byttedyr de kan nedlægge ved fælles hjælp. En elgkalv vejer 15 kg ved fødsel og vokser til 100-120 kg over sommeren. Omregnes svenske forhold til danske, så må det betyde, at danske ulve skal nedlægge mindst 4-8 gange så mange rådyr for at have samme fødevareindtag. Det giver omkring 200 - 300 rådyr pr. voksen ulv pr. år. Og med rålammets immobilitet de første 4 uger, giver det jo en let lækkerbisken for den danske ulv hen over den danske sommer.

Rovdyrets jagt

Også i Danmark er der et stort fokus på, at vi behandler de vilde dyr ordentligt og indenfor jagt er det  et stort og vigtigt emne med fokus på effektivt drab, så dyret ikke lider.


Men sådan fungerer naturens rovdyr ikke.


De jager for føden og dræber med tænderne. Rovdyrets jagt er langt fra altid en succes. En stor elg, vildsvin eller kronhjort kan slå fra sig og mindre hjorte kan løbe hurtigt, men det er ikke det samme som de ikke bliver skambidt, og så har vi endnu et skambidt stykke vildt der er undsluppen ulvens tænder. Det er den rå natur, intet romatisk, det er overlevelse.


Tænk hvilken rædsel elgen eller det lille rålam må have, når ulven jager efter byttet og til sidst sætter tænderne i? Der er ikke noget humant over store rovdyrs jagt og drab. En konsekvens af rovdyr og deres jagt, er at vildtet, og ikke mindst vores kulturdyr, får, køer og heste, sættes i en konstant stress situation, hvor de ved, de kan være det næste bytte. Lugten af ulven tæt på, men samtidig indhegnet og kan ikke slippe væk. Vi har ansvaret for vores husdyr, men loven forbyder regulering af ulven i Danmark til beskyttelse heraf.


Fra Sverige kan erfares, at antallet af klovbærende vildt er reduceret markant. Som eksempel har en skovejer efter nysne gennemgået en 16 km lang skovvej for dyrespor og det eneste han så, var utallige ulvespor og et rævespor. Intet spor af andet vildt over 16 km vej. Andre data viser, at antallet af elge er reduceret markant i Sverige og det store spørgsmål er, hvad sker der når der er småt med føde? Hvilke problemer er vi på vej ind i? Også i Danmark?

Mere om ulven


www.vargfakta.se er der fakta om problemer med ulve i og udenfor Sverige. Siden opdateres ikke mere, men siden giver fortsat et godt indblik i nogle af problematikkerne med store rovdyr.


Se mere om ulve i udlandet:

Sverige

Norge

Nyheder - udpluk


Oregon Wolf Education:

Ulven er fredet, men hvad med renerne, køerne, hestene og vores husdyr?

Se stærke billeder fra drab på rener i FinlandFish and Wildlife conservation, Washington, US. Nyheder fra Nordamerika omkring Ulve.Manglende dialog om ulven og afledte problemer skaber selvtægt i Finland og Sverige, og i dag er det blevet samme i Danmark. Det er tiltaget i omfang efter EU har fredet ulven og fjernet nærdemokratiet og Sverige har øget strafferammen til 4 års fængsel for afskydning af ulv uden tilladelse.

Kilde: DREr ulve farlige i Danmark?

Århus Universitet (2013) har undersøgt risikoen og under følgende forholdsregler anses risikoen for lille:


1: Begrænse antallet af ulve, så det altid er

let at finde føde - langt fra mennesker

2: Ulvene ikke fodres af mennesker

3: Ulve der viser tilvænning til menesker,

skal hurtigt fjernes.


Se den fulde rapport og resumé nedenfor:

Læs om rapporten.

Download pdf-rapporten.


Norge har i 2002 udarbejdet et digert værk om ulven og problemer herom op gennem tiden. Antallet af "dokumenterede" ulvedrab på mennesker i Skandinavien, Europa, Nordamerika, Rusland og mellemøsten/Asien er forsøgt indsamlet og dokumenteret. Mørketallet for både uregistrerede skambid og forfølgelse på mennesker må antages at være signifikant og fremgår ikke af rapporten. Læs om rapporten.


Alaska og Canada undersøgelse af ulveproblemer fra 2002, i historisk perspektiv. Download pdf-rapporten.

Ulve angreb på mennesker

Det er heldigvis ikke hverdagskost, at ulve angriber mennesker i Skandinavien. Og heldigvis slipper de fleste fra det med skrækken. Men læs også det historiske ovenfor.


Statistik over dræbte mennesker fra ulveangreb viser, at det er meget sjældent, men at de sker. For Europa og Nordamerika har vi haft 3 ulveangreb med dødelig udgang siden år 2002.

Men for Rusland, mellemøsten og Asien sker det i større omfang. Men det skal også siges, at omfanget af rabies i disse områder er meget større.


Men det viser også, at ulven er et stort rovdyr og at vi mennesker også er "prey" for ulven, omend sjældent. Men ulve i Vestjylland giver da anledning til sine overvejelser. Ville jeg sende mit barn ud på nat orientering i vestjylland alene idag? Nej, det ville jeg ikke, og jeg er faktisk også noget reserveret selv. Risikoen er meget lille, men det er det også at gå på skinnerne eller tage genvejen over motorvejen. Risiko får os mennesker til at undvige og det går ud over vores muligheder i Danmark. Stille og roligt risikere vi, at antallet af borgere i vores natur svinder ind, pga. ulvenes tilstedeværelse. Vi kan ikke blot tilføje et nyt rovdyr og så lade alt andet være uændret, vi vil se ændringer og når en EU toppolitikers hest bliver spist af ulve, så varsler det ændringer for ulven og vores lidt naive tilgang, vil blive tilpasset virkeligheden. Gør som i Norge, skyd de ulve der angriber får og kommer for tæt på bebyggelser, og lær ulvene lidt om afstand.


I andre sammenhænge gør vi i Danmark meget ud af "forsigtighedspricippet". Vi undgår unødig forurening, pesticider og indførelsen af nye hjælpestoffer i fødevarer og legetøj. Men for ulven har vi ikke et "forsigtighedsprincip". "Vi" har budt den velkommen med åbne arme og på intet tidspunkt haft en dialog om hvordan den vil påvirke landet, vores natur og i hvilket omfang vi fortsat kan have en risikofri færden i naturen. I udlandet er man mange steder bevidst om risikoen fra farlige rovdyr og går ikke bare ud i skoven og det er et trist tilbageskridt for alle os der elsker at færdes på landet og i naturen i Danmark, men som ikke tør det samme længere.

Ulven er et farligt rovdyr, især for får og heste

Ulveangreb på mennesker i Danmark er heldigvis ikke forekommet de sidste 200 år, men efter ulven er gen-indvandret til Danmark for 10 år siden. Men globalt set sker ulveangreb regelmæssigt. I Sverige sker der regelmæssigt ulveangreb på hunde, som bliver luftet af deres ejere eller under jagt og det sker også, at ulve eller ulvefamilier laver "stalking" på fodgængere eller ryttere, hvilket i sagens natur er ganske ubehageligt og kan være indledningen til et ulveangreb. I Canada og Rusland er der desværre flere tilfælde af ulveangreb med dødelig udgang. De tilfælde med stalking og mindre angreb bliver ikke altid registreret og det er derfor svært at vide i hvor stort omfang de sker reelt. Mørketallet på dette område må være stort og de der rammes kan blive ramt af skrækken for naturen, når ulven er lige derude.Naturstyrelsens hjemmeside er oplyst , at der er dræbt 0 i USA og Canada, 4 i Rusland og 4 i Europa i perioden 1950 - 2000 og at de er bekendt med en dræbt i 2002.


Men det er ikke opdateret information. I 2005 blev en 21 årig canadisk mand dræbt af ulve. Igen i 2010 blev en kvindelig jogger dræbt og spist af et ulvekobel i Canada og i 2013 blev en 10-årig dreng i Rusland dræbt af en ulv, mens han var ude at lege med 2 andre drenge. Hertil skal lægges tab af menneskeliv i Asien og Mellemøsten fra ulveangreb, som angives at ske oftere end i vores del af verden. Her ud over er der alle ulveangrebene uden dødelig udgang, f.eks. den 10-årige dreng i Minnesota, der blev bidt i hovedet om natten eller en skovarbejder der blev angrebet af ulve og reddede sig pga. sine 2 store hunde. Ulveangreb uden dødelig udgang bliver ikke registreret lige så systematisk og kommer typisk frem i lokale aviser under lokale nyheder. Ulveangreb tilbage i tiden må i omfattende grad mangle registrering for ikke-dødelig udgang og mørketallet må derfor antages at være betragteligt.


I Canada har ulveforskere erkendt, at den generelle opfattelse af ulvens fredelige sameksistens med os mennesker ikke holder. Erkendelsen af, at ulven er ikke pr. natur er sky og at ulven også angriber os mennesker, hvis den ser lejligheden til det, vinder frem i disse år. Vores viden fra 1800 tallet ser ud til at være gået i glemmebogen. Og med de få ulve i øde områder i vores verdensdel, så er der ikke set mange angreb de sidste 50-60 år, men det begynder at ændre sig i takt med den stigende population af ulve og den fredning der er sket i mange lande af ulven (EU). Fredning fjerner ulvens respekt for os mennesker og de ses oftere og oftere i haver og gårde i Sverige. Mange forældre er af den årsag, begyndt at køre deres børn i skole pga. risikoen for ulveangreb, også selvom risikoen er lille. Men hvem tør tage risikoen for sine børn i ulveområder?


En canadisk ulveforsker kalder det danske "ulveforsøg" for forrykt, da ulven ikke kan leve afsondret fra os mennesker og det vil ende grueligt galt i hans øjne. Hans udtalelse er baseret på lokalkendskab om ulve i Canada, fra Canada's mangeårige sameksistens med ulve, muliggjort ved deres meget store landområder, hvor ulven faktisk kan leve afsondret fra os mennesker. Men trods dette sker der fatale ulveangreb i Canada og flere bliver skadet for livet af skambid. Det skal oplyses, at den danske rapport om risiko ved ulve i Danmark, kritiserer forskeren for bl.a. at udtale, at det primært er børn og svagelige der angribes, som de mener er udokumenteret. Men med henvisning til den norske rapport om ulverisiko, er det konkluderet, at det primært er børn der angribes af raske ulve (90%). (Se side 37, afsnit 11.4)

Hvordan beskytter du dig mod ulven?

Den officielle vejledning for Danmark findes nederst på naturstyrelsens hjemmeside, hvor det oplyses at man skal gøre som følger:


 • Hæv stemmen.Snak, syng eller råb højt og vredt, men skrig ikke.
 • Gør dig stor og holde arme og tasker over hovedet.
 • Gå stille baglæns, væk fra ulven. Du må ikke må løbe væk fra ulven, da vi dermed opfordrer til forfølgelse som byttedyr.
 • Se ikke ulven direkte i øjnene, med mindre den er ved at angribe dig. *)
 • Følger ulven efter dig, stop op og gå hellere et par skridt mod ulven og fortsæt med at gøre dig stor og larmende, som angivet ovenfor.
 • Bliver du angrebet, så kæmp for livet, spark og slå alt hvad du kan - spil IKKE død, vigtigt med aktiv modstand.


Er der børn med, så hold dem tæt ind til jer, da ulve altid går efter det letteste bytte. Langt de fleste ulvedrab er på børn under 12 år.


Er der flere ulve, så vend stadig front mod ulvene, så vidt muligt, men ellers er resultatet jo lidt usikkert. Ulven er en usædvanlig dygtig jæger og bør ikke undervurderes.


Har du hund med, så slip den løs og forlad stille og roligt området. Forsøg ikke at stille dig imellem hunden og ulven, det kan være fatalt. Ulvens "prey-instinkt" er vakt ved syn af en hund. Utallige hunde er drabt på denne måde i Sverige. Der er netop givet tilladelse til ulvejagt på én ulv i Sverige med helikopter, efter 4 jagthunde er blevet dræbt af ulven. (dec. 2014)


Giv aldrig ulven mad.


Gå aldrig hen til ulven, hold stor afstand til ulven, mindst 100 m eller mere.


Konstateres nærgående ulve, rapporter altid hændelsen på 112, da "tamme" ulve er yderst farlige og har mistet deres respekt for mennesker. Er Ulven ikke sky for mennesker og går ind i bymæssig bebyggelse, så er risikoen for ulveangreb betydeligt større.


I USA aflives ulve der kommer ind i byerne.


*) At kigge ulven direkte i øjnene er at opfordre til dyst og det anbefales typisk ikke overfor vilde rovdyr. Naturstyrelsen angiver man skal kigge ulven direkte i øjnene, men flere kilder modsiger dette.

Aarhus Universitets rapporet

Nedenstående skal overholdes, såfremt ulvene i Danmark kun skal udgøre en lille risiko for os mennesker. Det er skrappe krav og sikrer vi ikke, at de overholdes, så vil vi have en risiko større end "lille" for ulveangreb på mennesker i Danmark:.


Kopi fra rapportens konklusion:


Så længe man sørger for at ulvene forbliver sky og holdes i en bestandsmæssig/fødemæssig tilstand, hvor der ikke er grund til at opsøge mennesker, kan ulve ikke betragtes som farlige for mennesker. Dette kan opnås ved at:


 1. Være opmærksom på, at der ikke er flere ulve, end at alle ulve nemt kan finde føde i naturen – langt fra mennesker
 2. At man aktivt og hurtigt fjerner enkeltindivider, der udviser tegn på tilvænning til mennesker.
 3. At man oplyser befolkningen om, at man ikke skal opsøge endsige fodre ulve
  af nysgerrighed eller misforstået omsorg, da dette netop vil fremme en tilvænning til mennesker.
 4. At man i forbindelse med regulering efter Habitatdirektivets bestemmelser selektivt fjerner ulve i de områder, hvor der på trods af afværgeforanstaltninger fortsat er risiko for tilvænning overfor husdyr eller mennesker.


Af ovenstående må konstateres, at dette ikke følges af myndighederne i Danmark, ingen individer er afskudt, og lokalbefolkningen må passivt se på.


Som altid skaber det selvtægt. Trist at det er den udvikling vi ser i Danmark og ikke at myndighederne tager problemerne seriøst og beskytter landbefolkningen mod nærgående ulve og ulveflokke og iøvrigt aktivt sikre, at ulvene i Danmark bliver og fortsat bliver sky for mennesker.

Mere om ulven


www.vargfakta.se er der fakta om problemer med ulve i og udenfor Sverige. Siden opdateres ikke mere, men siden giver fortsat et godt indblik i nogle af problematikkerne med store rovdyr.


Nyt:
Von der Leyen's pony dræbt af ulve, og nu er spørgsmålet om vi får lidt realisme ind i ulvedebatten. Hun er ihvertfald sur. Se mere her ...


Se mere om ulve i udlandet:

Sverige

Norge

Nyheder - udpluk


Oregon Wolf Education:

Ulven er fredet, men hvad med renerne, køerne, hestene og vores husdyr?

Se stærke billeder fra drab på rener i FinlandFish and Wildlife conservation, Washington, US. Nyheder fra Nordamerika omkring Ulve.Manglende dialog om ulven og afledte problemer skaber selvtægt i Finland og Sverige, og i dag er det blevet samme i Danmark. Det er tiltaget i omfang efter EU har fredet ulven og fjernet nærdemokratiet og Sverige har øget strafferammen til 4 års fængsel for afskydning af ulv uden tilladelse.

Kilde: DREr ulve farlige i Danmark?

Århus Universitet (2013) har undersøgt risikoen og under følgende forholdsregler anses risikoen for lille:


1: Begrænse antallet af ulve, så det altid er

let at finde føde - langt fra mennesker

2: Ulvene ikke fodres af mennesker

3: Ulve der viser tilvænning til menesker,

skal hurtigt fjernes.


Se den fulde rapport og resumé nedenfor:

Læs om rapporten.

Download pdf-rapporten.


Norge har i 2002 udarbejdet et digert værk om ulven og problemer herom op gennem tiden. Antallet af "dokumenterede" ulvedrab på mennesker i Skandinavien, Europa, Nordamerika, Rusland og mellemøsten/Asien er forsøgt indsamlet og dokumenteret. Mørketallet for både uregistrerede skambid og forfølgelse på mennesker må antages at være signifikant og fremgår ikke af rapporten. Læs om rapporten.


Alaska og Canada undersøgelse af ulveproblemer fra 2002, i historisk perspektiv. Download pdf-rapporten.